Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaVýběrová komise vyslechla šestnáct žadatelů

24. 05. 2009 | Leader 2007-2013 > 3. výzva - duben 2009

V rámci 3. výzvy programu LEADER 2007 – 13 provedla Výběrové komise místní akční skupiny (MAS) Český Západ – Místní partnerství ve dnech 12. - 21. 5. 2009 hodnocení všech 16 Žádostí o dotaci, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti.

Veřejné slyšení, na kterém se předkladatelé jednotlivých Žádostí o dotaci představili své projekty se konalo ve čtvrtek 21. května 2009 na Římskokatolické faře v Plan= u Mariánských Lázní. Bezprostředně po něm Výběrová komise dokončila hodnocení dle předem stanovených a zveřejněných Preferenčních kritérií. Všichni členové Výběrové komise podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti a nehodnotili projekty, u kterých by mohli být osobně zainteresováni. Výsledek hodnocení je uveden v posledním sloupci následující tabulky. Při rovnosti bodů rozhodl bodový zisk dotčených projektů u skupiny kritérií 3. Výsledek bude sloužit jako podklad pro konečné doporučení vybraných projektů k podpoře, které učiní Výbor partnerství MAS na svém nejbližším jednání ve čtvrtek 28. května 2009.

Připomínáme, že na základě předběžné informace ze Státního zemědělského intervenčního fondu (CP Praha) ze dne 9. 4. 2009 a dopisu z Ministerstva zemědělství ze dne 14. 4. 2009 (čj. 13259/2009-14150) pravděpodobně dojde v případech, kdy je žadatelem obec (označené hvězdičkou v níže uvedené tabulce) ke snížení způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace o DPH. MAS v tuto chvíli stále čeká na zveřejnění schválené změny Pravidel. Vyčíslení DPH poté provede sekretariát MAS ve spolupráci s dotčenými žadateli ještě před projednáním Výborem partnerství (tj. do 28. 5. 2009).

V rámci 3. výzvy bude rozděleno celkem max. 5.700.000 Kč. Součet požadované dotace všech přijatých projektů je 7.495.210 Kč. Rozdělení této alokace mezi jednotlivé Fiche bylo Výborem partnerství stanoveno následujícím způsobem: Fiche č. 1 – 1,9 mil. Kč, Fiche č. 2 a 3 – každá 1,5 mil. Kč, Fiche č. 8 – 600 tis. Kč a Fiche č. 9 – 200 tis. Kč. Jedná se o indikativní rozdělení finanční alokace, Výbor partnerství může rozhodnout o přesunu částek mezi jednotlivými Fichemi i výzvami.

> Výsledek kontroly přijatých žádostí v rámci 3. výzvy
> Výsledek hodnocení projektů přijatých v rámci 3. výzvy


Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006