Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaKostely na Konstantinolázeňsku a Stříbrsku navštívila celá Evropa

07. 11. 2005 | projekty na území MAS > Práce jako na kostele

Ve čtvrtek 3. 11. 2005 byl v rámci Evropské konference o venkovu představen projekt Práce jako na kostele, jehož cílem je oživit místní zchátralé kostely a vzbudit zájem místních mladých lidí.

Během čtyřdenní Evropské konference o venkovu, kterou pořádal sousední region Vladař, se v tepelském klášteře sešlo přes sto padesát odborníků, kteří se podílejí na rozvoji venkova v různých evropských regionech – tzv. místních akčních skupinách. Jedno odpoledne měli účastníci možnost opustit jednací sály konference a poznat místní venkov. Ze dvou exkurzí si většina zahraničních delegátů vybrala výlet do regionu Český Západ, tedy na Konstantinolázeňsko a Stříbrsko. Cílem exkurze bylo nejen představit místní akční skupinu Český Západ – Místní partnerství, která se snaží o rozvoj regionu prostřednictvím podporování projektů na principu iniciativy Leader z prostředků Evropské unie, ale také nový projekt Práce jako na kostele, jenž je zaměřen na vypracování návrhu strategie péče o místní kostely a povzbuzení vztahu mladých lidí k těmto stavbám, které jsou odjakživa centrem obce.

Výlet začal v jedné z menších obcí regionu nedaleko Konstantinových Lázní. O místní kostel se zde dlouhodobě stará občanské sdružení, které zde pořádá koncerty a výstavy a do kostela tak přichází stále více návštěvníků. „To je výborný nápad, začít s obnovou vsi od kostela,“ pochvaloval si jeden z delegátů konference, Michael Doyle z Irska, když viděl, že spolupráce s farností i obcí bezproblémově funguje a tak se také podařilo získat několik dotací na opravu kostela. Posledním úspěchem je pak dotace z programu Leader+ na úpravu okolí kostela a vytvoření prostranství pro pořádání kulturních akcí.

Během cesty k dalšímu kostelu se začalo bohužel smrákat a tak organizátoři exkurze rozdali návštěvníkům svíčky. V jejich světle pak mohli vidět oprýskané zdi a poloprázdný, dlouho opomíjený kostel, který se ale díky péči jedné místní obyvatelky dožil až dnešních dnů. Nyní ale nutně potřebuje opravu krovu. Trochu smutný pohled zde zpříjemnilo vystoupení česko-německého seskupení tří hudebníků se zhudebněním básní J. W. Goetha a R. M. Rilkeho, které si pochvaloval i zaměstnanec Observatoře Leader Pedro Brosei z Bruselu. Poté byl slavnostně zahájen zmíněný projekt Práce jako na kostele a výstava fotografií okolních kostelů, kterou připravili mladí organizátoři projektu Marie Válová a Jan Matoušek. Realizaci projektu podpořila Evropská komise z programu Youth/Mládež.

Další zastávkou byl stále využívaný kostel, který patří k nejzajímavějším a nejcennějším v regionu, kde účastníky uvítal místní farář v němčině. Po něm už následovala poslední zastávka v kostele, který právě dostává novou fasádu a může tak být chloubou pro celou obec a možná i příkladem pro ostatní. Výlet byl zakončen pohoštěním ve staročeském stylu v restauraci Hadovka, kde si za zvuků harmoniky mohli všichni účastníci pochutnat na typických českých lahůdkách – pečenáčích, řízku s bramborovým salátem, buchtách a samozřejmě plzeňském pivu. Účastníky z Estonska a Finska překvapila jazyková vybavenost jednoho z přítomných, který byl schopen plynně konverzovat jejich rodným jazykem, zástupce z Belgie zase temperament místních tanečnic.

Během exkurze představili pracovníci místní akční skupiny Český Západ – Místní partnerství její činnost a projekty, které jsou díky podpoře z programu Leader ČR a Leader+ realizovány v posledních letech. Na konkrétních příkladech během jednotlivých zastávek ukázali význam partnerství mezi veřejnými a podnikatelskými subjekty (obce, neziskové organizace, církev, podnikatelé) při péči o místní kulturní dědictví a rozvoji regionu. Důležitá byla účast a uznání nejen zkušených odborníků ze „starých“ zemí Evropské unie, které mají s programem Leader několikaleté zkušenosti, ale i přítomnost zástupců nových členských států. „Když ve své zemi vysvětluji zástupcům regionů i svým kolegům co je program Leader, je pro mne velmi přínosné, že můžu ukázat na dobré příklady, které jsem na vlastní oči viděla,“ řekla zástupkyně Ministerstva zemědělství Estonska, které se na program Leader teprve připravuje.

Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006