Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaČeský Západ získal další podporu

25. 04. 2006 | Programy > Leader ČR I 2006

Místní akční skupina (MAS) Český Západ – Místní partnerství byla podpořena v rámci programu Leader ČR částkou 3 miliony Kč. Ty v následujících měsících rozdělí na projekty, které přispějí k diverzifikaci zemědělství, ale i k opravě místních památek či jinému zatraktivnění regionu, nebo na mezinárodní spolupráci.

MAS Český Západ – Místní partnerství je jednou z 23 MAS v České republice, které byly v rámci programu Leader ČR, financovaného Ministerstvem zemědělství ČR, letos podpořeny. V Plzeňském kraji se tohoto úspěchu podařilo dosáhnout ještě MAS Ekoregion Úhlava a MAS Pošumaví.

V současné době připravuje MAS vyhlášení výzvy k předkládání projektových žádostí, na základě kterých pak bude rozděleno 2,7 milionu Kč. Dotace budou poskytovány na projektu zemědělských subjektů, obcí a neziskových organizací, zaměřené na zvýšení atraktivity území formou péče o krajinu, obnovy místních památek a rozvoj ekologicky šetrného cestovního ruchu (např. hippo- nebo agroturistika). Pro obce a neziskové organizace budou dotace 80%, pro podnikatele v zemědělství 50%. Zájemcům o dotaci, kteří se ohlásí do 5. 5. 2006 na tel. 374692021, nabízí MAS také zpracování projektové žádosti.

MAS Český Západ – Místní partnerství působí na Konstantinolázeňsku, Stříbrsku a Plánsku již od roku 2003. Za tu dobu se jí podařilo, včetně již zmíněného úspěchu v programu Leader ČR 2006, získat podporu přes 23 milionů Kč. Tu průběžně rozděluje na projekty, realizované subjekty, které v regionu působí. „Přesto místní akční skupiny nejsou žádným vodovodem na peníze, jak by si leckdo představoval,“ řekla při setkání podpořených MAS, které se konalo minulý týden v Praze, Ing. arch. Kamila Matoušková CSc., která je ředitelkou odboru Ministerstva zemědělství, který program Leader řídí. Připomněla tak dlouhodobu práci na vytváření a průběžné aktualizaci rozvojových strategií místních akčních skupin a trvalou spolupráci jednotlivých partnerů na všech úrovních. Bez práce a především spolupráce nemá žádná MAS šanci na úspěch.

Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006