Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaStudijní cesta přinesla návrh partnerské spolupráce

15. 10. 2006 | Místní akční skupina > Partneři

Návrh partnerské spolupráce je výsledkem třídenní studijní cesty zástupců obcí, spolků, podnikatelů, zástupců vzdělávacích institucí z Hranicka do regionu Český Západ. Nápady na projekty, účast v mezinárodních projektech, výměna zkušeností a informací z programů rozvoje venkova by měly být obsahem písemné dohody, kterou nyní projednaní místní akční skupiny obou regionů.

Putování po úspěšných projektech Místní akční skupiny Český Západ od 5. do 7. října bylo zorganizováno Rozvojovým partnerstvím Regionu Hranicko s cílem navštívit úspěšné projekty financované z dotačního programu Leader. Ten využívají místní akční skupiny ve venkovských regionech Evropské unie k podpoře projektů začleněných do místní strategie rozvoje. Účastníci cesty, po regionu nacházejícím se v okolí měst Stříbro a Planá, se seznámili například s projektem Práce jako na kostele, pomáhající zapojovat místní mládež do záchrany místních zchátralých kostelů; dále se prošli po místních naučných stezkách po přírodních a geologických zajímavostech; poznali jak region rozvíjí místní veřejná prostranství, parky a hřiště ve spolupráci s veřejností; navštívili několik projektů pro děti a mládež podpořených z regionálního programu Mladé nápady; absolvovali návštěvu Stezek chuti, které by měly v budoucnu více lákat turisty k návštěvě místních hospůdek a restaurací.

Myšlenka programu Leader a s ní spojené sdružování místních podnikatelů, spolků, obcí do místních akčních skupin, které rozdělují dotace v souladu s místními potřebami, vznikla počátkem osmdesátých let v Evropské unii a za řadu let své existence prokázala pozitivní vliv na rozvoj venkovských regionů. Se záměrem zorganizovat stejný program na Hranicku vniklo počátkem roku 2006 Rozvojové partnerství Regionu Hranicko sdružující v současnosti přes třicet zástupců obcí, spolků, podnikatelů, zemědělců a dalších institucí zajímajících se o rozvoj regionu. Prvním úspěchem bylo získání dotace ve výši 3 mil. Kč, která byla rozdělena mezi 7 projektů zlepšující infrastrukturu cestovního ruchu a místní zemědělské produkty.

(převzato z www.mikroregion-hranicko.cz)


Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006