Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaVýběrová komise MAS bude hodnotit 15 žádostí o dotaci

10. 09. 2008 | Leader 2007-2013 > 1. výzva - srpen 2008

Dne 9. 9. 2008 ukončila MAS Český Západ - Místní partnerství administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti všech předložených žádostí v rámci 1. výzvy programu LEADER 2007-13.

V rámci této kontroly byla vyřazena pouze jedna žádost, ostatních 15 projektů předali pracovníci MAS ještě týž den k hodnocení Výběrové komisi MAS, která se v 17 hod. sešla v kanceláři MAS v Olbramově na svém prvním jednání. Šest členů Výběrové komise má nyní týden na seznámení se s obsahem projektů a jejich předběžné ohodnocení podle Preferenčních kritérií. V úterý 16. 9. 2008 se pak znovu sejdou na Veřejném slyšení v Základní škole v Bezdružicích, kde se jednotlivé projekty představí a Výběrová komise dokončí hodnocení. To pak bude základním podkladem pro doporučení projektů k podpoře.

> Přehled výsledku kontroly přijatých žádostí v rámci 1. výzvy


Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006