Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaV pátek 20. 5. 2005 přivítal Český Západ přes padesát zástupců regionů z celé České republiky

26. 05. 2005 | Místní akční skupina > Partneři

V pátek 20. května se v Kostelci na Tachovsku sešli zástupci tzv. „místních akčních skupin“ celé České republiky. Místní akční skupiny jsou tvořeny neziskovými organizacemi, podnikateli a úřady místní samosprávy, jejichž společným cílem je rozvoj jednotlivých regionů.

Místní partnerství – prostor pro rozvoj současného venkova
Místní akční skupiny (MAS) začaly vznikat v roce 2003 jako uskupení občanských sdružení, podnikatelů a úřadů místní samosprávy, které mimo jiné spojuje působení na společném území a často tak navázaly na již fungující mikroregiony a rozšířily jejich možnosti. Na principech Leader, které jsou založeny na funkčním partnerství mezi členy místní akční skupiny a spolurozhodování o budoucnosti regionu, spolupracují její členové na zpracování a následném naplňování strategie regionu. Společně tak určují rozvojové priority a následně také vybírají projekty, které podpoří ze společných prostředků, které pochází většinou ze zdrojů Evropské unie (v minulém roce to byl program Leader ČR, připravený Ministerstvem zemědělství, letos Leader+ a v příštích letech by na těchto principech měly fungovat i další podpůrné fondy – např. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova – EAFRD). Od roku 2004 se z iniciativy Ministerstva Zemědělství ČR pořádají pravidelná setkání místních akčních skupin, jejichž cílem je představit jednotlivé skupiny a realizované projekty a předávat si tak zkušenosti s realizací místního partnerství. Na setkání vždy také vystoupí zástupci jednotlivých ministerstev s aktuálními informacemi z jejich resortů.

V Českém Západě spolupráce funguje
Že principy místního partnerství a funkční spolupráce mají v MAS Český Západ, která se rozkládá na území Mikroregionu Konstantinolázeňsko, Stříbrského regionu a Města Planá, silný a využívaný potenciál, bylo zřejmé z vystoupení několika zástupců hostitelského regionu. Zdejší MAS si zvolila za společné téma „efektivní využívání místních přírodních a kulturních zdrojů“ a „rozvoj šetrného turistického ruchu“ a v tomto duchu realizovala prvních pět projektů, které představili jejich realizátoři. V Mikroregionu Konstantinolázeňsko a části Stříbrském regionu bylo z prostředků Leader ČR a jednotlivých obcí vyznačeno téměř 500 km cyklotras, které spojují nejen jednotlivé obce, ale také místní kulturní a přírodní památky a neopomíjejí ani kostel sv. Jana Křtitele v Okrouhlém Hradišti, který má díky dotaci z programu a spolupráci občanského sdružení Poutníci od sv. Jana a Římskokatolické fary v Konstantinových Lázních novou střechu a krov. Další dva projekty se týkaly podpory místních zemědělců, kterým byl poskytnut příspěvek na zakoupení technického vybavení pro péči o krajinu.

V regionu je velký potenciál především v aktivitách neziskových organizací a jejich spolupráce s podnikateli. Letos v dubnu tak společně uspořádaly výlet do Italského Toskánska, kde po týden prezentovaly celou místní akční skupinu. Aktivity neziskového sektoru a možnosti jeho funkční spolupráce s podnikateli a obcemi bude v následujících měsících monitorovat projekt sdružení Receptt, podpořený Nadací Via.

Mimo oficální představení MAS Český Západ mohli účastníci setkání vidět také golfový klub v Alfrédově, Kladrubský klášter a unikátní skleněný betlém na zámku v Bezdružicích. Na všech místech je provedli zástupci majitele a informovali je o probíhajících aktivitách a fungující spolupráci v regionu. V podvečer pak čekal účastníky varhanní koncert ve zmíněném kostele sv. Jana Křtitele v Okrouhlém Hradišti a poté ještě neformální beseda se zástupci neziskových organizací v Café Kryštofa Haranta v Dolních Polžicích.

Co se připravuje
Na setkání měly svůj prostor i referáty zástupců jednotlivých ministerstev. Ing. Matoušková z Ministerstva zemědělství ČR, které má program Leader na starosti, informovala o aktuálních problémech, které se na jejím úřadě řeší. Do budoucna by uvítala zvýšení počtu fungujících MAS. Jako nejčastější nedostatek mezi současnými MAS vnímá především chybějící originalitu a inovace ve všech směrech, které jsou jedním z významných aspektů iniciativy Leader. Jako slabé místo vidí také zatím málo rozvinutou spolupráci mezi jednotlivými MAS a to především přeshraniční. Proto vítá takováto setkání, která slouží nejen ke vzájemnému pozvání, ale především k výměně zkušeností a tvorbě společné sítě aktivních regionů v ČR.

Ing. arch. Florian z Ministerstva pro místní rozvoj ČR připomněl dlouholetou podporu projektů, které vycházejí z místní iniciativy v rámci Programu obnovy venkova (POV) a informoval o právě začínajících veřejných slyšeních pilotních projektů Leader v rámci POV. Dále představil novou oblast podpory v POV – projekty dětí a mládeže, založené na komunitním plánování. V souvislosti s touto iniciativou byly vybrány tři projekty, které realizované v roce 2004 a budou poprvé reprezentovat Českou republiku na mezinárodní přehlídce projektů dětí a mládeže v Německu. Mimo zástupců jihomoravské obce Modrá, kde má spolupráce s mládeží již dlouholetou tradici (projekt Stezka porozumění), se přehlídky zúčastní i děti z Mořice na Prostějovsku, které si za pomoci obce vybudovaly vysokorychlostní internet a zástupci Černošína (člen MAS Český Západ – Místní partnerství), kde bylo z iniciativy občanského sdružení Pomozme si sami vybudováno dětské hřiště.

Hostům se na Českém Západě líbilo
Setkání bylo většinou hostů hodnocené jako úspěšné, pochvalovali si zejména otevřený přístup organizátorů a pestrost připraveného programu. Předseda sousední MAS Vladař PhDr. Sušanka na účet poznamenal: „Dali jste setkávání MAS nový rozměr.“

Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006