Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaSpolupráce se studenty

12. 08. 2006 | Tipy a rady

Místní akční skupina (MAS) Český Západ – Místní partnerství, která se rozkládá na území Mikroregionu Konstantinolázeňsko, Stříbrského regionu a města Planá a sdružuje neziskové organizace, obce a podnikatele z tohoto regionu, nabízí spolupráci studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol, kteří mají zájem v našem regionu zpracovávat svou seminární, bakalářskou, diplomovou nebo jinou studijní práci.

Od spolupráce očekáváme oboustranný přínos. Tedy jak pro Vás a Vaše studium, studijní práci a budoucí praxi, tak pro naši činnost. Výsledkem by měl být materiál, který nejen poslouží jako další krok ve Vašem studiu, ale bude konktérním způsobem přínosný pro naši místní akční skupinu, nwebo pro další regiony v České republice (přenos zkušeností).

Pro Vaši informaci uvádíme několik zásad takové spolupráce, které bychom rádi dodrželi. Ty se týkají nejen spolupráce přímo s MAS, ale i s dalšími subjekty, působícím na jejím území.

úvodní schůzka
Abychom se vzájemně poznali a představili si svá očekávání od spolupráce, považujeme za potřebné se na začátku osobně setkat, a to nejlépe v kanceláři MAS v Olbramově. Zajímá nás zaměření Vaší studijní práce, její cíle a Vaše motivace. Od spolupráce očekáváme konkrétní přínos, proto bychom s Vámi rádi diskutovali i o konkrétním zaměření Vaší studijní práce, tak aby její téma bylo opravdu potřebné, případně je společně (nebo po dohodě s vedoucím Vaší práce) mírně poupravili.

Bohužel se z časových důvodů nemůžeme podílet na pracech, které analyzují již zanalyzované, mapují zmapované a jsou pouhým přepracováním děl předchozích. Chceme, aby Vaše práce, a stejně tak i náš čas, který ji věnujeme, nebyla zbytečná. Potřebujeme tedy znát, nebo společně nalézt výsledek, který bude přínosem i pro nás.

Poté se společně dohodneme na dalším postupu a případně Vám doporučíme další kontaktní osoby, které by pro Vaši práci mohly být prospěšné.

studium materiálů
Na oficiálních internetových stránkách MAS, případně jinde na internetu, je k dispozici spousta materiálů, které podávají poměrně detailní informace o všem co děláme. Na úvodní schůzce Vám doporučíme některé z nich, případně Vám poradíme, kde je nalézt. Po jejich prostudování s Vámi můžeme prodiskutovat případné nejasnosti a zodpovědět Vaše dotazy k nim.

průběžné konzultace
Aby naše spolupráce byla opravdu přínosná, domníváme se, že je třeba se sejít vícekrát a konzultovat spolu dílčí výsledky Vaší práce. Z toho plyne, že spolupráce by měla být dlouhodobější, nelze tedy začít několik týdnů před termínem jejího odevzdání. Zde je naší minimální podmínkou je, že před dokončením budeme mít možnost nahlédnout do Vaší práce a případně jí připomínkovat.

Zveřejnění výsledku
Podmínkou celé spolupráce je Váš souhlas se zveřejněním Vaší dokončené práce na internetových stránkách MAS, vč. kontaktu na Vás a s využitím jejích výstupů v rámci MAS.

jak začít?
Pokud tedy máte zájem o spolupráci, doporučujeme Vám zaslat nám informační e-mail na adresu info@leader-ceskyzapad.cz, ve kterém nezapomeňte uvést své jméno, kontakt a místo odkud pocházíte, školu a obor studia (+ ročník), druh práce (seminární, bakalářská, diplomová, …) a její tématické zaměření. Doporučujeme přiložit také Váš strukturovaný životopis. My se pokusíme Vám co nejdříve odpovědět a případně navrhnout termín úvodní schůzky.

Další informace Vám rádi poskytneme na tel. 374692021.

Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006