Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaPátá výzva potvrdila zájem o vytváření "míst k setkávání"

11. 05. 2010 | Leader 2007-2013 > 5. výzva - duben 2010

Ve dnech 10. a 11. 5. 2010 přijala MAS celkem 31 žádostí o dotaci z 5. výzvy programu LEADER 2007-13. Nejvíce žádostí je zaměřeno na "místa k setkávání", tj. na klubovny, návse, hřiště a jiné prostory a stavby, které slouží k setkávání občanů.

"Jako již tradičně, nejvíce žádostí předložily obce a města, které připravily celkem 15 záměrů. V těsném závěsu za nimi jsou neziskové organizace s 11 projekty. Těší nás ale i zájem podnikatelů, kteří se hojně účastnili konzultací, což v předchozích výzvách nebylo obvyklé. Ačkoliv žádost o dotaci podala nakonec pouze část z nich, věřím, že tento nárůst bude pokračovat, neboť cílem naší strategie je vyváženou měrou podporovat i rozvoj soukromého sektoru, především pak služby v cestovním ruchu a výrobce místních produktů," uvedl koordinátor programu LEADER Jan Florian.

Velký počet žádostí je tentokát z oblasti Stříbrského regionu (celkem 11 projektů), nicméně stále nejvíce žádostí (13) je z oblasti Konstantinolázeňska. "Mezi žadateli je tentokát více než třetina subjektů, které žádají o dotaci poprvé, což potvrzuje, že LEADER je program přístupný i méně zkušeným zájemcům o evropské dotace. Poskytli jsme řadu osobních i telefonických konzultací, uspořádali tři semináře pro žadatele a snažíme se být žadatelům co nejvíce nápomocni při vyplňování všech formulářů a shromažďování povinných příloh," doplnil Florian.

Počet přijatých žádostí je rekordní, podobný zájem místní akční skupina zaznamenala naposledy v roce 2006 v programu Mladé nápady pro Český Západ. Tentokrát ale pracovníci MAS poprvé využili nový software "KaPro - katalog projektů", který by měl usnadnit sledování projektů a jednotlivých administrativních kroků.

V 5. výzvě MAS Český Západ - Místní partnerství rozdělí max. 8,5 mil. Kč, což ale nestačí k podpoře všech 31 žádostí, které v souhrnu požadují 13,4 mil. Kč. Projekty proto bude hodnotit Výběrová komise MAS a o přidělení dotace následně rozhodne Výbor partnerství. Předkladatelé žádostí i další zájemci jsou zváni na tzv. "veřejné slyšení", kde bude prostor pro představení jednotlivých projektů i dotazy členů Výběrové komise a veřejnosti. Veřejné slyšení se koná 1. 6. 2010 v kulturním domě v Čerňovicích, přesný program bude zveřejněn v průběhu května.

> seznam přijatých žádostí


Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006