Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaTřetí výzva přinesla nejvíce projektů zaměřených na úpravy veřejných prostranství a budov

30. 04. 2009 | Leader 2007-2013 > 3. výzva - duben 2009

Ve dnech 27. - 28. 4. 2009 přijala místní akční skupina (MAS) Český Západ – Místní partnerství v rámci 3. výzvy programu LEADER 2007 – 13 celkem 16 žádostí o dotaci. Veřejné slyšení předkladatelů projektů (žadatelů) se bude konat ve čtvrtek 21. května 2009 do 13 do 16:30 hod. v Plané u Mariánských Lázní (místo bude upřesněno).

Jednotlivé žádosti nyní procházejí kontrolou formálních náležitostí, administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti na MAS, v rámci kterých ještě může dojít mj. k úpravě (snížení) uznatelných nákladů některých projektu, nebo mohou být některé projekty vyřazeny před samotným hodnocením obsahu. Tato kontrola bude ukončena nejpozději 11. května 2009.

Předkladatelé projektů (žadatelé), členové MAS i široká veřejnost jsou zváni na veřejné slyšení, kde budou jednotlivé projekty představeny za přítomnosti Výběrové komise, která bude moci klást doplňující otázky. Veřejné slyšení se koná ve čtvrtek 21. května 2009 od 13 do 16:30 hod. v Plané u Mariánských Lázní (místo bude upřesněno). Projekty budou představeny postupně dle programu veřejného slyšení, každý projekt bude mít k dispozici max. 10 min. na vlastní prezentaci, poté bude cca 5 min. prostor pro dotazy Výběrové komise. K dispozici bude notebook a dataprojektor, žadatelům se doporučuje vzít si s sebou např. fotodokumentaci nebo další materiály, které by mohly podpořit obhajobu projektu.

V rámci 3. výzvy bude rozděleno max. 5,7 milionů Kč, přičemž součet požadované dotace všech přijatých projektů je téměř 7,8 mil. Kč.nbsp;Rozdělení této alokace stanoví Výbor partnerství MAS na svém jednání 28. 5. 2009. Přehled projektů naleznete zde.


Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006