Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaPublicita projektu

31. 12. 2011 | Leader 2007-2013 > Pro příjemce dotací > dokumenty a postupy

V průběhu projektu je třeba dodržovat zásady publicity EU a programu LEADER a informovat veřejnost o podpoře MAS.

Publicita v průběhu realizace projektu

  1. Příjemce dotace si může u MAS zapůjčit propagační banner V průběhu projektu zapůjčuje MAS propagační baner, který musí být viditelně umístěn.
  2. Výše uvedené body musí obsahat i jakékoliv vzdané informační materiály a to na titulní straně.
  3. Každý příjemce vydá před ukončením projektu (tj. před podáním žádosti o proplacení) alespoň 1 tiskovou zprávu průběhu, přínosech či výstupech projektu. V tiskové zprávě uvede větu: "Projekt byl podpořen místní akční skupinou Český Západ - Místní partnerství v rámci realizace Strategického plánu LEADER z prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova." Znění tiskové zprávy konzultujte s asistentkou pro publicitu MAS.

Publicita po ukončení realizace projektu

Po ukončení musí být v místě realizace umístěna informační tabule obsahující: název a stručný popis projektu vlajka EU, logo LEADER, MAS a PRV text: „Spolufinancováno Evropskou unií. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“ Tyto informace musí zabírat min. 25% plochy. Tabulku hradí příjemce z vlastních zdrojů.

Kontakt

 Bc. Kateřina Kvasničková kvasnickova@leader‐ceskyzapad.cz tel. 77 44 99 397


Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006