Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaMezi Planou a Stříbrem vznikne GeoPark

23. 11. 2005 | projekty na území MAS > Geopark

V lokalitě, bohaté na geologické a hornické zajímavosti, vzniká v současné době tzv. GeoPark, jehož smyslem by mělo být především zviditelnění těchto zajímavostí, jejich využití v cestovním ruchu a samozřejmě také ochrana tohoto přírodního dědictví. V pondělí 28. 11. bude celý projekt představen veřejnosti.

GeoPark by měl zahrnovat severní část okresu Tachov s tradičními hornickými městy Planá a Stříbro a geologicky zajímavou oblastí Konstantinolázeňska. Do budoucna se tak stane součástí mezinárodního Česko – Bavorského geoparku, jehož vznik si ve společném prohlášení z června 2003 dali za cíl hejtmané Plzeňského a Karlovarského kraje a jejich protějšci z bavorských regionů Neustadt na Waldnaabě, Tirschenreuth, Wunsiedel a Bayreuth.

O založení GeoParku již dlouhodobě usilují Hornicko-historické spolky z Plané a Stříbra a také Mikroregion Konstantinolázeňsko. Jejich společným cílem je využít místní geologické a hornické památky v cestovním ruchu a vytvořit síť subjektů, které budou spolupracovat na ochraně těchto památek a rozvoji turismu, současně tak vytvořit základ pro spolupráci na vědecké a výzkumné úrovni. Zejména díky iniciativě Mikroregionu Konstantinolázeňsko a podpoře Plzeňského kraje se podařilo uskutečnit první kroky v přípravě GeoParku – shrnutí informací z oblasti geologie a zmapování geologických a hornických zajímavostí v regionu. Díky dotaci ze Společného regionálního operačního programu, kterou poskytl Plzeňský kraj, budou moci být zahájeny práce na vzniku samotného GeoParku. V současné době je zpracovávána Koncepce GeoParku a následně Marketingová studie ve spolupráci sdružení RECEPTT a zástupců již zmíněných hornických spolků a obcí ve vytyčeném území.

Projekt zahrnuje také zpřístupnění místních hornických zajímavostí - koncem léta byla v rámci projektu zpřístupněna nová expozice v Hornickém muzeu v Plané a v září byl ve Stříbře slavnostně otevřen Hornický skanzen. Nejen za jeho vybudování byl místní Hornicko-historický spolek, stejně jako již dříve spolek Plánský, oceněn plaketou českého báňského úřadu.

V pondělí 28. 11. 2005 bude myšlenka GeoParku představena veřejnosti, zástupcům místních úřadů a spolků. Ve 14:30 se zájemci sejdou na parkovišti před Domem dětí a mládeže na náměstí ve Stříbře, odkud společně vyrazí k nově vybudovanému Hornickému skanzenu. Poté se odeberou do Plané, kde bude od 16 hodin na Městském úřadě následovat seminář, který by měl účastníkům poskytnou veškeré informace o připravovaném GeoParku. Následně, zhruba od 19 hodin, bude pro zájemce otevřeno Hornické muzeum v Plané. Podrobnější informace poskytnou organizátoři semináře na e-mailu honza@receptt.net.

Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006