Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaÚčetní postupy

31. 12. 2011 | Leader 2007-2013 > Pro příjemce dotací > dokumenty a postupyZpůsoby vedení  účetní evidence:

 • Samostatné analytické účty
 • Samostatné středisko
 • Samostatná podrobná evidence – u jednoduchého účetnictví

 

Obce musí uvádět následují účelové znaky:

 • Účelové znaky EU (80% z dotace)
  • 89518 - investiční
  • 89018 - neinvestiční
 • Účelové znaky  státního rozpočtu (20% z dotace)
  • 89517 - investiční
  • 89017 – neinvestiční

 

Tabulka pro výpočet podílu dotace

 

Náležitosti účetních dokladů:

 •  pořadové číslo
 •  označení dodavatele
 •  název, adresa, IČ, DIČ, podpis, razítko
 •  označení odběratele (jen faktury)
 •  název, adresa, IČ, DIČ – jen faktury
 •  rozsah a předmět zdanitelného plnění
 • peněžní částka v členění: cena za mj. / množství / cena bez DPH / cena vč. DPH /sazba DPH / celkem
 •  datum vyhotovení dokladu
 •  faktury: datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum splatnosti
 •  podpis osob odpovědných za formální, věcnou a účetní správnost
 •  připojení doložky o zaúčtování (konotační razítko nebo průvodka) vč. data a podpisu zodpovědné osoby
 •  zřejmé zařazení položek ke způsobilým výdajům
 •  v případě stavebních prací také položkový rozpočet:
  • dle kódů z číselníku způsobilých výdajů
  • dle kategorií Katalogu stavebních prací RTS Brno

Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006