Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaNápady mohou mít i žáci a studenti

18. 04. 2006 | Programy > Mladé nápady I 2006

Částkou 4 miliony Kč podpoří Místní akční skupina Český Západ – Místní partneství nápady mladých lidí a dětí na Konstantinolázeňsku, Stříbrsku a Plánsku. Zapojit se mohou i místní školy. Na předložení projektových záměrů zbývají už jen necelé dva týdny.

V pátek 7. 4. 2006 byla vyhlášena výzva k předkládání záměrů na projekty, ve kterých jsou zapojeni děti a mládež. Projektové záměry je možno odevzdat na předepsaném formuláři v kanceláři Místní akční skupiny Český Západ – Místní partnerství v Olbramově až do úterý 2. 5. 2006 do 16 hodin. Poté zasedne komise, která z předložených projektů vybere ty nejlepší, které budou podpořeny až 70% dotací v celkové výši přes 4 miliony Kč.

Do projektů by měly být zapojeny děti a mládež. Mohou to být například žáci místní základní školy, kteří se budou podílet na navržení podoby nového hřiště nebo vymalování školy. Zapojit se však mohou nejen do plánování, ale i do realizace. Podporované aktivity se mohou týkat i spolupráce podnikatelů a učilišť nebo jiných středních škol při přípravě jejich studentů na budoucí zaměstnání. Studenti vysokých škol se mohou zapojit např. formou spolupráce na obnově místních památek (restaurátorství apod.), nebo na různých odborných studiích, jako jsou například archeologické nebo sociologické práce.

Místní akční skupina se rozhodla vyzkoušet zapojení dětí i při vybírání předložených projektů. Oslovila proto školy v okolí, aby nominovaly své žáky a studenty do regionálního dětského parlamentu, jehož členové pak budou mít možnost hodnotit jednotlivé projekty a vyzkoušejí si i rozhodování a společné jednání.

Výsledný seznam podpořených projektů by měl být znám již v polovině května. Dotaci na realizaci celého programu, který realizátoři nazvali „Mladé nápady pro Český Západ“, poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci podprogramu Podpora obnovy venkova.

Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006