Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaVýpočet cestovného vlastním autem

06. 06. 2006 | Tipy a rady

Pro usnadnění práce při vykazování cestovného zveřejňujeme stručný návod pro výpočet cestovného vlastním autem dle aktuálně platné Vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí.

Dle zákona č. 119/1992 Sb. o cestovních náhradách stanovuje základní sazby pro výpočet cestovních náhrad Vyhláška č. 496 MPSV z 9. 12. 2005, která je každoročně v prosinci aktualizovaná.

Pro výpočet cestovného je třeba předložit následující doklady:
- kopii velkého technického průkazu
- osoba, která na cestu vyjela musí být v nějakém smluvním vztahu s plátcem (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, jejíž součástí je ustanovení, že zaměstnanec souhlasí s vysláním na pracovní cestu), pokud není, doporučujeme sepsat alespoň pověření (viz příloha)
- případně i účet za pohonné hmoty z příslušného období (nepovinné)

Pro výpočet je třeba znát následující údaje:
SPOTŘEBA (průměrná spotřeba vozidla na 100 km) - zjistí se výpočtem průměrné spotřeby z velkého technického průkazu v řádku 54 (tj. součtem tří uvedených čísel a jeho následným vydělením třemi)
CENA PHM (cena pohonných hmot za litr) - stanoví se buď dle paragonu z čerpací stanice, pokud není k dispozici tak z Vyhlášky dle následujícího sazebníku:
   Speciál 91        30,10 Kč/litr
   Normal 91        29,50 Kč/litr
   Super 95          30,40 Kč/litr
   Super plus 98   34,40 Kč/litr
   nafta / diesel    29,50 Kč/litr
OPOTŘEBENÍ (náhrada za používání silničních motorových vozidel) - činí 3,80 Kč/km
POČET UJETÝCH KILOMETRŮ - doporučujeme zjistit dle tachometru vozidla nebo dle mapy - pomoci může též vyhledávač cest  

Výsledná sazba cestovní náhrady s počítá podle následujících dvou vzorců:

SPOTŘEBA x CENA PHM
--------------------------------------   +   3,8   =   SAZBA ZA KILOMETR 
                 100

SAZBA ZA KILOMETR   x   POČET UJETÝCH KILOMETRŮ   =   VÝSLEDEK

První uvedený výpočet uveďte na spodní část cestovního příkazu.

Mimoto vyhláška stanovuje též sazby stravného, které si ale může zaměstnavatel upravit vlastním interním předpisem. Proto tyto sazby neuvádíme. Sazba stravného ale nesmí být vyšší, než je stanovená ve Vyhlášce.


Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006