Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaV rámci 1. výzvy bylo přijato celkem 16 žádostí o dotace ve výši přes 10 mil. Kč

29. 08. 2008 | Leader 2007-2013 > 1. výzva - srpen 2008

Místní akční skupina (MAS) Český Západ – Místní partnerství přijala ve dnech 27. – 29. srpna 2008 v rámci 1. výzvy programu LEADER 2007 – 13 celkem 16 žádostí o dotaci. Veřejné slyšení předkladatelů projektů (žadatelů) se bude konat v úterý 16. září 2008 do 13 do 18 hod. v ZŠ Bezdružice.

Jednotlivé žádosti nyní procházejí kontrolou formálních náležitostí, administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti na MAS, v rámci kterých ještě může dojít mj. k úpravě (snížení) uznatelných nákladů některých projektu, nebo mohou být některé projekty vyřazeny před samotným hodnocením obsahu. Tato kontrola bude ukončena nejpozději 12. září 2008.

Předkladatelé projektů (žadatelé), členové MAS i široká veřejnost jsou zváni na veřejné slyšení, kde budou jednotlivé projekty představeny za přítomnosti Výběrové komise, která bude moci klást doplňující otázky. Veřejné slyšení se koná v úterý 16. září 2008 od 13 do 18 hod. v ZŠ Bezdružice. Projekty budou představeny postupně dle programu veřejného slyšení, každý projekt bude mít k dispozici max. 10 min. na vlastní prezentaci, poté bude cca 5 min. prostor pro dotazy Výběrové komise. K dispozici bude notebook a dataprojektor, žadatelům se doporučuje vzít si s sebou např. fotodokumentaci nebo další materiály, které by mohly podpořit obhajobu projektu.

V rámci 1. výzvy bude rozděleno celkem 5.665.296 Kč. Součet požadované dotace všech přijatých projektů je 10.367.321 Kč a téměř dvojnásobně překračuje alokaci 1. výzvy. Rozdělení této alokace mezi jednotlivé Fiche není v rámci 1. výzvy pevně stanoveno. Přehled projektů naleznete zde.


Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006