Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaVýsledek hodnocení projektů v rámci 1. výzvy programu LEADER 2007-13

18. 09. 2008 | Leader 2007-2013 > 1. výzva - srpen 2008

V rámci 1. výzvy programu LEADER 2007 - 13 provedla Výběrové komise místní akční skupiny (MAS) Český Západ - Místní partnerství ve dnech 9. - 16. 9. 2008 hodnocení všech Žádostí o dotaci, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti.

Veřejné slyšení, na kterém se předkladatelé jednotlivých Žádostí o dotaci představili své projekty se konalo v úterý 16. září 2008 v ZŠ Bezdružice. Bezprosředně po něm šestičlenná Výběrová komise dokončila hodnocení dle předem stanovených a zveřejněných Preferenčních kritérií. Všichni členové Výběrové komise podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti a nehodnotili projekty, u kterých by mohli být osobně zainteresováni. Výsledek hodnocení je uveden v posledním sloupci tabulky v příloze a bude sloužit jako podklad pro konečné doporučení vybraných projektů k podpoře, které učiní Výbor partnerství MAS na svém nejbližším jednání ve čtvrtek 25. 9. 2008.

> Výsledek hodnocení projektů přijatých v rámci 1. výzvy


Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006