Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaOtevřená diskuse o podpoře EU pro Plzeňský kraj po roce 2007

20. 12. 2005 | projekty na území MAS

Zástupci Plzeňského kraje budou dnes od 17 hodin v motorestu Vlčák v Černošíně na Tachovsku diskutovat se zájemci z Konstantinolázeňska, Stříbrska, Plánska a okolí o vyhlídkách kraje na období 2007 – 2013 z hlediska dotací ze strukturálních fondů Evropské unie. Hlavním tématem debaty budou priority Plzeňského kraje pro čerpání evropských financí z tzv. Regionálního operačního programu.

Regionální operační programy (ROPy) jsou v současné době připravovány ve všech krajích České republiky. Díky nim kraje budou moci do značné míry ovlivnit oblasti, které budou ze zdrojů EU podporovány a směřovat pomoc evropských fondů na skutečně potřebná místa. Plzeňský kraj takový ROP bude připravovat společně s krajem jihočeským. Nyní, ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, probíhá výběr hlavních priorit ROPu, tedy oblastí, na které by měla být zaměřena finanční pomoc z Evropské unie v letech 2007 – 2013.

Připravovaný ROP by měl mít dopad především na jednotlivé subjekty, které v kraji působí, tedy především obce, neziskové organizace a podnikatele. Proto členové místní akční skupiny Český Západ – Místní partnerství, která působí na Konstantinolázeňsku, Stříbrsku a Plánsku pozvali zástupce kraje a zpracovatele ROPu k otevřené diskusi o prioritách ROPu. Na semináři, který se uskuteční v rámci projektu Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje (BAK), který je rovněž financován z prostředků EU, představí zástupci kraje postup zpracovávání ROPu a navržené priority. Zástupci obcí, neziskových organizací a podnikatelů budou mít možnost navrhnout oblasti, které by rádi v krajském ROPu viděli. „Na témata, která neprosadíme do ROPu teď, můžeme v příštích sedmi letech zapomenout“, vystihl potřebu diskuse o prioritách ROPu jeden z místních starostů. Seminář se koná dnes v motorestu Vlčák v Černošíně od 17 hodin a je otevřený všem zájemcům.

Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006