Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaVe vsi Kořen vzniká ovocná alej

05. 04. 2005 | projekty na území MAS > Zasaďte si své kořeny

V symbolickou chvíli, kterou lze označit čísly 01:02 03.04.05, tedy v 2 minuty po 1 hodině odpolední v neděli 3. dubna 2005, vysadila desítka dobrovolníků první strom budoucí ovocné aleje ze vsi Kořen ke Kosímu potoku.

Den po tradičním otevření sezóny na Kosím potoce, ke kterému uspořádalo občanské sdružení Pomozme si sami a obec Olbramov výlet z Kořene do Michalových Hor, se dobrovolníci sešli právě ve vsi Kořen, kde za pomoci místních obyvatel vzniká nová ovocná alej, která bude do budoucna i neobvyklou naučnou stezkou.

Desítka dobrovolníků již v průběhu dopoledne připravovala výsadbu a krátce po jedné hodině odpolední pak vysadili první strom, kterým byla švestka zvaná čačanská lepotica. Společně tak vysadili deset jabloní, šest slivoní, dvě višně a dva ořešáky. Na podzim k nim přibudou ještě hrušně, třešně, jeřáby a další stromy. Dohromady tak bude zhruba půl kilometru dlouhá alej čítat na padesát stromů a keřů.

Záměr výsadby málem překazili zajíci, kteří přes zimu navštívili specializovanou ovocnou školku, kde měli organizátoři zamluvené stromky, a zničili všechny sazenice. Naštěstí se ale podařilo včas zajistit náhradního dodavatele. Alej je také zajímavým experimentem, který probíhá ve spolupráci s Botanickým ústavem Akademie věd ČR – na polovinu stromků byl aplikován tzv. mykorrhizní preparát, který stimuluje vznik podhoubí, které prorůstá okolní půdu i kořeny stromů a zvyšuje tak schopnost stromků přijímat živiny a vodu.

Nápad vysadit alej, která by v létě poskytovala nejen příjemný stín, ale i občerstvení pro poutníky, vzešel od mladých obyvatel vsi Kořen a okolí a jejich přátel. Alej by se měla sestávat z různých druhů ovocných stromů a to nejlépe starých krajových odrůd. Ty je ale velmi těžké sehnat, proto organizátoři uvítají jakýkoliv kontakt či zájem o spolupráci v této oblasti. Do budoucna by se z aleje měla stát neobvyklá naučná stezka, která představí specifika jednotlivých odrůd. Výsadba aleje je první aktivitou v rámci projektu Zasaďte si své kořeny, jehož cílem je podporovat aktivity mladých lidí, rozvíjející jejich vztah k místu, kde žijí. Projekt organizuje občanské sdružení RECEPTT ve spolupráci s Obcí Olbramov a sdružením Pomozme si sami za podpory programu Strom života – Nadace Partnerství a Ministerstva životního prostředí ČR.

Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006