Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaSlužby nabízené MAS

07. 08. 2008 | služby pro vás

Místní akční skupina nejen sdružuje místní aktéry, jejichž společným zájmem je rozvoj regionu Konstantinolázeňska, Stříbrska, Plánska a Hracholusek, ale vytváří i odborné zázemí a kapacity pro dosažení tohoto společného cíle.Nabídka služeb MAS

Konzultace a pomoc při přípravě a realizaci projektů
- konzultace projektového záměru
- vyhledání vhodného dotačního nebo grantového programu
- doporučení vhodného odborníka, poradce, partnera (i přeshraničního)
- konzultace při zpracování žádosti o dotaci, při administraci projektu a při závěrečném vyúčtování
- komunikace s poskytovatelem dotace, grantu
Konzultace jsou poskytovány pro členy MAS bezplatně, pro nečleny za cenu 400 Kč/hod, přičemž úvodní konzultace v rozsahu 30 min. je vždy zdarma.

Kompletní služby "na klíč"
- kompletní zpracování žádostí o dotaci, nebo jen některých jejich příloh (Studie proveditelnosti, Logický rámec, SWOT analýza, Plán finančních toků/Cash-Flow, Analýza zisků a ztrát/CBA, Podnikatelský plán, ...)
- asistence nebo kompletní vedení administrativy projektu
- zpracování závěrečného vyúčtování projektu
Tyto služby jsou poskytovány v ceně dle aktuálně platného Sazebníku oceňování poskytovaných služeb MAS, pro členy MAS jsou ceny nižší.

Další služby
- zprostředkování služeb komunitního plánování, veřejného projednávání, facilitátora, ...
- pomoc s prezentací aktivit a činnosti v rámci regionu
- možnost zapůjčení projekční techniky (dataprojektor)
- možnost studia a zapůjčení materiálů, publikací, CD a DVD - v knihovně a mediatéce Infocentra Kladruby

V případě zájmu o výše uvedené služby kontaktujte manažerku MAS Miroslavu Válovou na tel. 724183671 nebo na e-mailu valova@leader-ceskyzapad.cz.


Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006