Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaUdělejte krok!

12. 05. 2005 | projekty na území MAS

Zábavným odpolednem pro děti s a výletem s likvidací odpadků na Krasíkově se během pouti v Olbramově představí nově vzniklé centrum regionálního partnerství a environmentální výchovy RECEPTT. Zahájí tak také kampaň na podporu třídění a recyklace odpadů, která bude probíhat na celém Tachovsku.

V sobotu 22. 5. budou od 11 do 17 hodin na návsi v Olbramově připraveny různé hry a soutěže, jejichž součástí bude upozornit děti, ale i dospělé na možnosti třídění odpadů. Na místě bude také připraven informační stánek, kde se budete moci dozvědět důležité informace o zpracování odpadů na Tachovsku. V neděli 23. 5. v 10 hodin vyrazíme z Olbramova na pěší výlet na Krasíkov, kde ve 14 hodin začne workshop, během kterého vyčistíme nepořádek kolem parkoviště a instalujeme nové odpadkové koše. Na výlet jsou zváni především děti, které tak svoji účastí potvrdí, že jim není lhostejné, jak krajina kolem nich vypadá a udělají tak krok ke zdravějšímu životnímu prostředí. Celá akce bude ukončena přibližně v 16 hodin, kdy všechny dopravíme zpět do Olbramova. Touto dvoudenní akcí zahájí RECEPTT svoji kampaň na podporu třídění a recyklace odpadů, která bude probíhat zejména v členských obcích Sdružení obcí Černošín až do listopadu 2004. Hlavním záměrem je zvýšit informovanost obyvatel regionu. Díky spolupráci se s EKO-DEPONem, provozovatelem skládky v Černošíně, a se zpracovateli tříděného odpadu na Tachovsku, bude kladen důraz na konkrétní možnosti třídění odpadů a informovanost o skutečném nakládání s odpady v rámci regionu. Příprava a průběh akce je koordinován s celostátní kampaní společnosti EKO-KOM, respektive Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje. Mezi hlavní prostředky kampaně patří zejména série plakátů – a právě první z nich nese nápis „udělejte krok“. V sobotu 22.5. bude spuštěna také internetová stránka na adrese www.receptt.net, kde budou konkrétní informace o třídění odpadů na Tachovsku a o samotném RECEPTTu.

Ve spolupráci s občanským sdružením Pomozme si sami a Základní školou v Černošíně byl také zahájen provoz dětského kroužku, jehož hlavním cílem je povzbudit v dětech vztah k přírodě a regionu, v němž žijí. Schůzky se konají především v přírodě, v případě nepříznivého počasí v knihovně školy. Informace na tel. 374692021 (Mirka Křížová) nebo na e-mailu mirka@receptt.net. Aktivity RECEPTTu podpořil svým grantem Plzeňský kraj.

Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006