Místní partnerství je především o partnerství

Vytištěno z WWW.LEADER-CESKYZAPAD.CZ
Téma: Mapa územní působnosti, Vydáno dne: 01. 02. 2006


Ačkoliv se na první pohled může zdát, že rozhodnutí založit místní akční skupinu v sousedství a částečně i na území MAS Český Západ – Místní partnerství je velmi jednoduché, přináší právě tento nápad mnoho úskalí.

Místní partnerství fungují na spolupráci obcí, neziskových organizací a podnikatelů – nejedná se tedy o žádné dobrovolné svazky obcí, jak mylně uvádí stříbrský starosta v článku z 26. 1., kde veškerá rozhodnutí záleží jen na vůli obcí. V rámci místní akční skupiny je třeba brát ohled na zájmy všech subjektů, které v obci působí. Rozhodnutí obce, které je v podstatě spíše souhlasem s realizací místního partnerství na svém území, musí předcházet diskuse s těmito subjekty. Bylo by proto velmi nezodpovědné rozhodnout, aniž by tento návrh veřejně diskutován a to nejen s místními neziskovými organizacemi a podnikateli, ale i se sousedními obcemi. Je na místě využít příklad Stříbra, které by svým vystoupením z MAS Český Západ způsobilo potíže nejen stávajícím sdružením, které jsou členy již existující MAS, ale i obcím a jejich neziskovým organizacím a podnikatelům, které by byly vystoupením Stříbra územně „odříznuti“ od Českého Západu – namátkou Sytno, Sulislav, Vranov a nově vstoupivší Hněvnice. Tyto subjekty by vlastně byly nuceni vstoupit do nové MAS Mže, protože pravidla programů typu LEADER neumožňují územní překryv jednotlivých MAS a jejich další podmínkou je také územní celistvost.

Za sebe, a myslím, že i za celý Český Západ musím říct, že jsme potěšeni snahou Mikroregionu Hracholusky, prezentovanou místostarostou Stříbra panem Nenutilem, rozvíjet spolupráci s místními podnikateli a neziskovými organizacemi formou místního partnerství. Jsme potěšeni i chutí města Stříbra toto partnerství podpořit, ale rád bych upozornil nejen je, ale i veřejnost, na možné problémy, které tento zájem skrývá.

V souvislosti s informacemi, uváděnými o nárustu dotací EU do našeho regionu (ať už ve formě jedné nebo dvou MAS), lze opravdu s nástupem nového plánovacího období Evropské unie 2007 – 2013 očekávat výrazný nárůst. Ovšem jeho konkrétní podoba je zatím ve hvězdách a není tedy na místě diskutovat o tom, jestli ve výsledku připadne 50 nebo 70 milionů na průměrně velkou MAS, když ani samo Ministerstvo zemědělství, které má program Leader v kompetenci, není v tuto chvíli samo schopno říci, bude-li to 50 či 70 milionů ročně nebo na celých sedm let. Rozhodující ale je, že množství MAS v našem regionu možnost čerpat evropské dotace nijak nezvýší, neboť celkovíé množství financí se s počtem nových MAS nezvýší. Vzhledem k tomu, že bude s největší pravděpodobností mezi jednotlivé MAS přerozdělován na základě počtu obyvatel, nemůže rozdělení MAS pro subjekty, které jsou již zapojeny v jiné MAS přinést žádný nový „dotační“ efekt.

Důležité je také si připomenout, že MAS nejsou jen otázkou peněz, které lze považovat za pouhý prostředek, ale především otázkou fungujícího místního partnerství. A partnerství nelze demonstrovat ignorací názorů okolních subjektů.

Závěrem mi dovolte poznámku ke stávajícímu fungování spolupráce uvnitř MAS. Je možné, že stříbrská radnice nevnímá členství v MAS Český Západ jako dostatečně přínosné, škoda jen, že nevyužila principů partnerství a nesdělila své potřeby a zájmy svým partnerům a sousedům v Českém Západě a raději hledá rovnou nové. Z naší strany jsme se snažili několikrát radnici oslovit a nabídnout konkrétní spolupráci, např. i formou přenesení části administrativy MAS do Stříbra. Oproti tomu je ale nutné připomenout velmi dobře fungující spolupráci právě s místními neziskovými organizacemi, z nichž jedna má dokonce zástupce ve Výboru partnerství MAS Český Západ a zájem obcí Stříbrského regionu s námi spolupracovat. Bohužel musím také konstatovat rozdíl v počtu přijatých žádostí o dotaci mezi subjekty působícími v Mikroregionu Konstantinolázeňsko, kterých je tradičně až čtyřikrát více, než ze zhruba stejně velkého území Stříbrského regionu. Příčinu ale vnímám především v dlouhodobé spolupráci obcí Konstantinolázeňska a využívání služeb stálého poradce mikroregionu, který na Stříbrsku chybí nebo se velmi často mění.

Budeme rádi, když všechny zainteresované subjekty, a především obce, které svým rozhodnutím zodpovídají i za své neziskové organizace a podnikatele, při svém rozhodování zváží uvedené informace. Jsme připraveni všem členům MAS Český Západ – Místní partnerství i dalším subjektům z regionu kdykoliv vysvětlit případné nejasnosti. Chtěli bychom touto formou také požádat subjekty, které se rozhodnou vystoupit z MAS Český Západ, aby nás o tom neprodleně informovali, aby neohrozili přípravu obou MAS na další programy typu Leader (případné překryvy MAS mohou být důvodem pro vyřazení žádostí především nově vzniklých MAS).

Všechna práva vyhrazena. Použití textu je možné pouze se souhlasem o.s. Český Západ - Místní partnerství.