MAS připravuje vyhlášení poslední výzvy k předkládání Žádostí o dotace v rámci Strategického plánu LEADER 2007-13

Vytištěno z WWW.LEADER-CESKYZAPAD.CZ
Téma: 11. výzva - duben 2013, Vydáno dne: 04. 03. 2013


Výbor partnerství MAS rozhodl o vyhlášení 11. výzvy k předkládání Žádostí o dotace. Poslední výzva, v rámci které bude rozděleno cca 4 mil. Kč bude zaměřena na místa k setkávání (veřejná prostranství, hřiště, sportoviště, klubovny, ...) a rozvoj podnikání vč. podpory zemědělské produkce. Výzva bude vyhlášena v druhé polovině března a příjem Žádostí o dotace na MAS bude ve dnech 15.-16.4.2013.

Vzhledem k poměrné administrativní náročnosti přípravy projektu, nutnosti seznámit se s pravidly a způsobilými výdaji, doporučujeme účastnit jednoho ze dvou informačních seminářů pro žadatele, které se budou konat v pondělí 25. 3. 2013 od 15:30 a v úterý 2. 4. 2013 od 10:00 vždy v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních (Vaši účast prosím potvrďte sl. Libuši Zahradníčkové na zahradnickova@leader-ceskyzapad.cz), případně po předchozí domluvě lze až do 12. 4. 2013 včetně využít bezplatných konzultací v kanceláři MAS.

Bližší informace naleznete v předběžném oznámení o přípravě vyhlášení 11. výzvy.


Všechna práva vyhrazena. Použití textu je možné pouze se souhlasem o.s. Český Západ - Místní partnerství.