Změna způsobu vytápění v KD v Bezdružicích

Vytištěno z WWW.LEADER-CESKYZAPAD.CZ
Téma: Leader+ I 2005-6, Vydáno dne: 30. 03. 2006


Cílem projektu je změna způsobu vytápění objektu v kulturním domě v Bezdružicích. Tento KD je jediné plně funkční zařízení v rámci celého území Mikroregionu Konstantinolázeňsko.

realizátor projektu
Obec Bezdružice

úplný název projektu
Zlepšení životního prostředí v obci Bezdružice modernizací topného systému v kulturním domě

období realizace
prosinec 2005 - srpen 2006

výše dotace
1.150.000 Kč

celkový rozpočet
1.215.000 Kč

Stávající topný systém, dva kotle na tuhá paliva, je na konci životnosti. Navíc se jedná o systém energeticky nehospodárný, provozně drahý (kotle na koks) a významně znečišťující životní prostředí v obci. Stávající topný systém bude nahrazen moderním, ekologicky šetrným a energeticky hospodárným systémem na spalování zemního plynu. Stávající systém vytápění umožňoval pouze vytápění celého objektu, což v mnoha případech bylo zbytečné a často nehospodárné. Na stávající systém ústředního vytápění budou připojeny dva kotle na spalování zemního plynu s příslušnou regulací, budou instalovány přímo v sále a budou využívány výhradně před zahájením akcí a v jejich průběhu. Projekt logicky navazuje na již realizovanou postupnou plynofikaci obce.p>


Všechna práva vyhrazena. Použití textu je možné pouze se souhlasem o.s. Český Západ - Místní partnerství.