Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaRekonstrukce kaple Nejsvětější Trojice

18. 12. 2009 | Leader 2007-2013 > Podpořené projektyRekonstrukce kapličky v obci Čerňovice
realizátor projektu
Obec Čerňovice

úplný název projektu
Rekonstrukce kaple Nejsvětější Trojice 

číslo fiche
Fiche 1) Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ

období realizace
leden 2009 - červenec 2009

výše dotace
873.852 Kč

celkový rozpočet
970.947 Kč
 

Rekonstrukce kaple Nejsvětější trojice na návsi v Čerňovicích. V rámci projektu bude provedena faktická záchrana objektu - rekonstrukce střechy (střešní krytiny, krov), oken, omítek.
Modernizace dřevovýroby

18. 12. 2009 | Leader 2007-2013 > Podpořené projektyModernizace dřevovýroby; nákup dieslové manipulační techniky
realizátor projektu
Vladislav Karlík, SHR

úplný název projektu
Modernizace dřevovýroby – nákup dieslové manipulační techniky 

číslo fiche
Fiche 7) Diverzifikace činnosti zemědělských subjektů

období realizace
prosinec 2009

výše dotace
600.000 Kč

celkový rozpočet
2.315.740 Kč
 

Nákup mobilní dieslové manipulační techniky pro dřevovýrobu jako diverzifikaci zemědělské činnosti.


Záchrana objektu skladiště

18. 12. 2009 | Leader 2007-2013 > Podpořené projekty

realizátor projektu
Plzeňská dráha, o.s

úplný název projektu
Záchrana objektu skladiště pro budoucí železniční muzeum v Bezdružicích 

předpokládaný konec realizace
srpen 2009

výše dotace
375.000 Kč

celkový rozpočet
455.000 Kč
 

Rekonstrukce objektu bývalého skladiště na nádraží v Bezdružich za účelem následného využití pro železniční muzeum.


Základna pro rozvoj jezdeckých sportů

18. 12. 2009 | Leader 2007-2013 > Podpořené projekty

realizátor projektu
Beva Invest, s. r. o.

úplný název projektu
Základna pro rozvoj jezdeckých sportů a kočárová stanice 

předpokládaný konec realizace
prosinec 2009

výše dotace
245.989 Kč

celkový rozpočet
722.305 Kč
 

Dvůr Krasíkov  je původní zemědělský objekt nedaleko  Kosntantinových Lázní, který žadatel postupně rekonstruuje a buduje jako oddechový, turistický a sportovní areál. Kromě jiného zde provozuje činnost jezdeckého klubu, jehož aktivity plánuje tímto projektem rozšířit. Vznikne kvalitní technické zázemí pro zájemce o vyjíždky na koních, včetně nákupu vybavení.  Díky projektu se budou moci hipoturistiky  zúčastnit i jedinci, kteří si díky své fyzické kondici či věku na jízdu na koni netroufnou. Bude zakoupena bryčka, která tažená párem koní je pohodlně a bezpečně proveze také.


Víceúčelové společenské a sportovní centrum

18. 12. 2009 | Leader 2007-2013 > Podpořené projekty

realizátor projektu
Obec Cebiv

úplný název projektu
Víceúčelové společenské a sportovní centrum

předpokládaný konec realizace
květen 2010

výše dotace
347.984 Kč

celkový rozpočet
454.367 Kč
 

Obec Cebiv chce z tohoto projektu obnovit areál v obci, na kterém se již tradičně konají různé kulturní, společenské a sportovní akce. Celý areál je v současné době v nevyhovujícím stavu. Z projektu dojde k úpravě celkového vzhledu pozemku, včetně výsadby zeleně a  k renovaci stávajících mobilních buněk, které budou po opravě sloužit jako zázemí pro pořádané akce a mimo tuto dobu jako klubovna pro děti.


Mýdlárna – výroba přírodních mýdel

18. 12. 2009 | Leader 2007-2013 > Podpořené projekty

realizátor projektu
Tamarich s.r.o

úplný název projektu
Mýdlárna – výroba přírodních mýdel 

předpokládaný konec realizace
duben 2010

výše dotace
525.306 Kč

celkový rozpočet
1.543.492 Kč
 

Nově vzniklá firma chce v areálu Dvůr Krasíkov začít s výrobou přírodních mýdel s využitím čistě přírodních složek, olejů a bylin. Z projektu firma zrekonstruuje stávající budovu bývalého špejcharu v malou továrnu na výrobu mýdel a pořídí veškeré potřebné vybavení pro rozjezd výroby. V objektu mýdlárny vznikne výrobna, sušárna, zázemí pro zaměstnance a také obchůdek, kde si místní obyvatelé i jeho návštěvníci budou moci zakoupit originální místní výrobek.


Stavební úpravy mateřské školky

18. 12. 2009 | Leader 2007-2013 > Podpořené projekty

realizátor projektu
Obec Erpružice

úplný název projektu
Stavební úpravy mateřské školky v Erpužicích 

předpokládaný konec realizace
listopad 2009

výše dotace
153.428 Kč

celkový rozpočet
202.866 Kč
 

V obci Erpružice se nachází mateřská školka, kterou navštěvují děti nejen z Erpružic, ale i z okolních obcí. Obec plánuje budovu mateřské školky postupně modernizovat a tento projekt je prvním krokem. Cílem projektu je rozšířit a opravit stávající šatnu mateřské školky tak, aby poskytovala pohodlnější zázemí dětem a jejich rodičům.


Fara Michalovy Hory

18. 12. 2009 | Leader 2007-2013 > Podpořené projekty
Vnitřní rekonstrukce objektu bývalé fary v Michalových Horách
realizátor projektu
Liga lesní moudrosti 

úplný název projektu
Fara Michalovy Hory – centrum woodcrafterské výchovy, rekonstrukce společenské místnosti 

číslo fiche
Fiche 6) Infrastruktura pro služby v oblasti cestovního ruchu ve vazbě na veřejné subjekty

předpokládaný konec realizace
prosinec 2009

výše dotace
505.503 Kč

celkový rozpočet
561.670 Kč
 

Občanské sdružení zbývající se mimoškolní výchovou dětí  a mládeže a praktickou ochranou přírody je od roku 2005 majitelem nevyužívané fary v Michalových Horách. Na pozemcích v údolí Kosího potoka pořádá dětské stanové tábory. Objekt fary má sloužit jako základna sdružení pro jeho aktivity v tomto regionu. Cílem projektu je vybudovat v objektu společenskou místnost jako místo setkávání nejen členů sdružení, ale také obyvatel Michalových Hor a jiných zájemců o enviromentální výchovu.

Pojďme si hrát

18. 12. 2009 | Leader 2007-2013 > Podpořené projekty

realizátor projektu
Obec Konstantinovy Lázně

úplný název projektu
Pojďme si hrát 

předpokládaný konec realizace
 červenec 2010

výše dotace
124.553 Kč

celkový rozpočet
162.000 Kč
 

V obci Okrouhlé Hradiště se nachází dočasné a nevyhovující dětské hřiště. Jeho dosavadní provoz ale ukázal, že v obci je volnočasové hřiště zájem, proto má projekt za cíl toto veřejné prostranství v obci Okrouhlé Hradiště zrenovovat, osázet zelení a vybavit novými a bezpečnými hracími prvky pro děti.


Sportoviště pro jezdecké aktivity v Křivcích

18. 12. 2009 | Leader 2007-2013 > Podpořené projekty

realizátor projektu
Jezdecká stáj Fialka o.s.

úplný název projektu
Sportoviště pro jezdecké aktivity v Křivcích 

předpokládaný konec realizce
březen 2010

výše dotace
0 Kč

celkový rozpočet
0 Kč
 

Občanské sdružení Fialka sdružuje lidi různého věku, kteří se ve volném čase věnují péči o koně ve stáji v Křivcích. Cílem tohoto projektu je umožnit jak členům sdružení, tak široké veřejnosti provozovat jezdecké sportovní aktivity. V přilehlém prostoru stáje budou  vybudovány dvě sportoviště, kruhové, pro začátečníky a obdélníkové se zrcadlovou stěnou pro pokročilé.


rubrika | 11-20 | předchozí | následující | Celkem 32 článků


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006